668 000 896 - implanty, ortodoncja; 22 243 99 33 wolomin@centrumdemed.pl
Ortodoncja:
konsultacja 80 zł
wyciski 80 zł
plan leczenia 120 zł
aparat stały – jeden łuk PROMOCJA 1400 zł
aparat stały kryształowy, estetyczny – jeden łuk 2000 zł
aparat stały lingwalny (językowy) – jeden łuk 6000 zł
aparat samoligatorujący – jeden łuk 1800 zł
aparat ruchomy – jeden łuk 500 zł
aparat Twin-Block 750 zł
aparat Pendulum 500 zł
aparat typu Rotator Expander 400 zł
Aparat Clear Aligner- 3 nakładki 600 zł
wizyta kontrolna z aparatem ruchomym 80 zł
wizyta kontrolna z aparatem stałym: – jeden łuk; – dwa łuki 130 zł; 170 zł
wizyta kontrolna z aparatem stałym estetycznym: – jeden łuk; – dwa łuki 150 zł; 200 zł
wizyta kontrolna z aparatem stałym lingwalnym: – jeden łuk; – dwa łuki 200 zł; 250 zł
zdjęcie aparatu stałego i retencja stała (za jeden łuk) 400 zł
kapa retencyjna 350 zł
podklejenie retencji stałej z innego gabinetu od 100 zł
mikroimplant 600 zł

Protetyka:
konsultacja protetyczna 50 zł
modele diagnostyczne 60 zł
korona kompozytowa tymczasowa 100 zł
korona kompozytowa 400 zł
korona porcelanowa na metalu 800 zł
korona porcelanowa na cyrkonie CAD/CAM 1400 zł
korona pełnoceramiczna E-MAX 1600 zł
korona ceramiczna na podbudowie LAVA 1800 zł
zdjęcie korony 150 zł
wizualizacja planowanej pracy na modelu WAXUP 50 zł za ząb
inlay/onlay porcelanowy 600 zł
inlay kompozytowy 300 zł
onlay kompozytowy 450 zł
punkt w moście porcelanowym na metalu 800 zł
punkt w moście porcelanowym na cyrkonie 1400 zł
punkt w moście z włókna szklanego 400 zł
punkt kompozytowy w moście tymczasowym 100 zł
proteza całkowita osiadająca – akrylowa 800 zł
proteza szkieletowa na metalu 1300 zł
proteza szkieletowa acetalowa 1500 zł
proteza elastyczna 1300 zł
miniproteza – 1 punkt 350 zł
miniproteza – 2 punkt 400 zł
miniproteza – 3 punkt 450 zł
punkt w protezie osiadającej 100 zł
naprawa/wzmocnienie protezy 150 zł
podścielenie protezy w: -gabinecie -technika 150-250 zł
wymiana wkładek retencyjnych w zatrzaskach typu Locator 150 zł/szt.
licówka kopozytowa 350 zł
licówka pełnoceramiczna 1200 zł
licówka bez oszlifowania zęba 1500 zł
wkład koronowo – korzeniowy 350 zł
wkład koronowy – korzeniowy składany 450 zł
wkład koronowo – korzeniowy z opakerem 400 zł
wkład koronowo – korzeniowy składany z opakerem 500 zł
wkład z włókna szklanego 300 zł
wyjęcie wkładu koronowo – korzeniowego 200 zł
zacementowanie wkładu/korony 50 zł
szyna relaksacyjna 250 zł
indywidualna szyna do wybielania zębów – 1 łuk 250 zł

 

 

 

 

Stomatologia zachowawcza:
jedna powierzchnia: -mała -duża 80 – 130 zł
dwie powierzchnie: -małe -duże 130 – 170 zł
trzy powierzchnie 150 – 180 zł
odbudowa na ćwieku ANKER 300 zł
odbudowa zęba MOD 200 zł
opatrunek 50 – 80 zł
zszynowanie zębów 100 zł/pkt
zdjęcie RTG 30 zł
Stomatologia dziecięca:
wypełnienie 80 zł
opatrunek 40 zł
lapis 30 zł
lakowanie od 1 zęba 60 zł

 

Stomatologia estetyczna – kompozyt estetyczny:
jedna powierzchnia: -mała -duża 140 – 220 zł
dwie powierzchnie: -małe -duże 230 – 300 zł
trzy powierzchnie 320 zł
odbudowa zęba MOD 370 zł
licówka kompozytowa 700 zł

Profilaktyka:
skaling (usuwanie kamienia) -jeden łuk – dwa łuki: 60 zł – 120 zł
piaskowanie -jeden łuk – dwa łuki: 60 zł – 120 zł
polishing (polerowanie) 60 zł
fluoryzacja 60 zł
Pakiet Skaling + Polerowanie 150 zł
Pakiet Piaskowanie + Fluoryzacja 150 zł
Pakiet Skaling + Polerowanie + Piaskowanie + Fluoryzacja 250 zł 
lakowanie od 1 zęba 60 zł
Wybielanie zębów:
PROMOCJA gabinetowe 699 zł
nakładkowe 500 zł
martwego zęba 200 zł

 

Endodoncja (leczenie kanałowe – ceny poniżej to całkowity koszt leczenia):
dewitalizacja zęba 50 zł
1 kanał 290 zł
2 kanały 390 zł
3 kanały 550 zł
Reendo (powtórne leczenie kanałowe) + 50%
zdjęcie RTG 30 zł

Chirurgia:
płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku 50 zł
usunięcie zęba jednokorzeniowego 150 zł
usunięcie zęba wielokorzeniowego 200 zł
usunięcie zęba poprzez dłutowanie wewnątrzzębodołowe 250 zł
chirurgiczne usunięcie zęba zatrzymanego poprzez dłutowanie zewnątrzzębodołowe 350 – 500 zł
założenie opatrunku chirurgicznego (spongostan) 50 zł
przemycie i wymiana sączka do jamy ropnia z założeniem opatrunku 80 zł
nacięcie ropnia powierzchniowo, podśluzówkowo 60 zł
nacięcie ropnia podskórnie 100 zł
usunięcie zęba mlecznego w znieczuleniu nasiękowym 80 zł
usunięcie zęba paradontycznego 100 zł
zamknięcie i plastyka połączenia ustno – zatokowego 200 zł
podcięcie wędzidełka wargi lub języka (szycie w cenie) 300 zł
plastyka wyrostka zębodołowego 150 – 300 zł
resekcja wierzchołka korzenia zęba 400 zł
hemisekcja 250 zł
radektomia 350 zł
wyłuszczenie torbieli z kości 400 zł
usunięcie fragmentu ułamanego zęba 50 – 100 zł
usunięcie małych guzków błony śluzowej 200 zł
założenie szwów 50 – 150 zł
zdjęcie szwów w cenie
znieczulenie w cenie

 

Diagnostyka RTG:
zdjęcie pantomograficzne 70 zł
zdjęcie cefalometryczne 70 zł
zdjęcie RTG punktowe 30 zł

Cennik obowiązuje od 02.01.2018 r.